reglaments

Aquestes regulacions de la botiga en línia estableixen les regles per al funcionament de la botiga en línia que es troba sota el nom de "Moi Mili" a l'adreça d'Internet www.moimili.net, i les condicions per a la conclusió i implementació de contractes de venda de productes amb compradors, a través de la botiga. Aquestes Normes passen a formar part del contracte celebrat entre el venedor i el comprador.

Independentment de les compres realitzades a través de la botiga en línia, el Comprador té el dret, abans de fer la comanda, a negociar totes les disposicions del contracte amb el Venedor, incloses les que canvien les disposicions de la normativa següent. Aquestes negociacions s’han de realitzar per correu electrònic o per escrit i dirigir-se a l’adreça de correspondència del venedor: Moi Mili Klaudia Wcisło amb el seu domicili social a Varsòvia, ul. Bronowska 7D, 03-995 Varsòvia. En cas de renúncia del comprador a la possibilitat de concloure un contracte mitjançant negociacions individuals, s’aplicaran les normes següents i la llei aplicable.

1. INFORMACIÓ SOBRE LA botiga en línia

1.1. Botiga en línia que funciona a www.moimili.net és propietat de Klaudia Wcisło que desenvolupa activitats empresarials sota la companyia Moi Mili Klaudia Wcisło amb seu a Varsòvia, carrer Bronowska 7D, 03-995 Varsòvia, inscrit al Registre Central d'Activitat Econòmica conservat pel ministre d'Economia, amb el número NIP 9930439924, REGON 146627846, en endavant, el "venedor".

1.2. Dades de botiga:
Compte bancari:
Alior Bank 98 2490 0005 0000 4530 8923 8415

Emmagatzema dades de correspondència:
Mili Mili Klaudia Wcisło
ul. Bronowska 7D
03-995 Warszawa
correu electrònic:
moimili.info@gmail.com
telèfon de contacte: +881 543 398

2. GLOSSARI
Els termes que es mostren a continuació tenen els significats que es detallen a continuació en el Reglament:

"Comprador": el client de la botiga, és a dir, una persona física amb plena capacitat jurídica, una persona jurídica o una unitat organitzativa que no sigui una persona jurídica, que la llei atorga capacitat jurídica, que conclou un contracte de venda de mercaderies amb el venedor amb una finalitat no relacionada directament amb la seva activitat empresarial. o professional, és a dir, per satisfer les seves pròpies necessitats;

"Normativa ": significa aquesta normativa de la botiga en línia" Moi Mili "propietat del Venedor;
"Venedor": té el significat especificat en el punt 1.1;
"Botiga": significa la botiga en línia "Moi Mili" propietat del venedor, que opera a
www.moimili.net venda de productes a compradors.
"Prova de compra": una factura, una factura o un rebut emès d'acord amb la Llei sobre l'impost sobre béns i serveis de l'11 de març de 2004, modificada i altres normes legals pertinents.

3. OFERTA DE BOTIGA

3.1. El venedor ven mercaderies per Internet tot el dia, omplint el formulari al lloc web de la botiga, per correu electrònic a: www.moimili.net i per telèfon al +48 881 543 398 en hores 8-16. La condició de fer una comanda a través d’Internet és l’emplenament correcte del formulari de comanda amb dades d’adreça i pagament d’acord amb aquest Reglament.

3.2. Els noms i marques dels fabricants són drets de propietat intel·lectual dels seus propietaris i es presenten a la botiga amb finalitats informatives. Els productes i informació presentats sobre ells, incloses les llistes de preus, les fotos i les imatges dels béns, no constitueixen un anunci o oferta en el sentit de la llei, sinó que només són informació comercial sobre els béns i poden diferir lleugerament de l'estat real.

3.3. La quantitat i el tipus de productes que s’ofereixen al magatzem són variables i estan subjectes a una actualització constant.

3.4. El nombre de productes que cobreix qualsevol promoció a la botiga és limitat. La seva venda es realitza sobre la base de la comanda confirmada per la botiga, mentre es mantenen les existències.

4. PREUS DE BÉNS

4.1. El preu de tots els visibles al lloc web de la botiga en línia www.moimili.net La mercaderia és un preu brut (és a dir, inclou IVA) i s’expressa en zlotys polonesos. Els preus de les mercaderies no inclouen els costos de lliurament, que es determinen segons una llista de preus de lliurament separada.

4.2 Preus que apareixen al lloc web de la botiga www.moimili.net , així com les descripcions de béns, només constitueixen informació comercial i no una oferta en el sentit del Codi civil. Enquadernació (a efectes de la conclusió d’un contracte específic) només guanyen tan bon punt el Venedor confirmi l’acceptació de la comanda d’execució.

4.3 El preu indicat per a cada producte és vàlid fins a exhaurir existències. La botiga es reserva el dret de canviar els preus dels productes que s’ofereixen, d’introduir nous productes a l’oferta de la botiga, dur a terme i cancel·lar campanyes promocionals als llocs web de la botiga o fer-ne canvis. Un canvi en el preu de les mercaderies no afecta les comandes acceptades per a la seva aplicació i confirmades.

5. CONCLUSIÓ DEL CONTRACTE I IMPLANTACIÓ DEL CONTRACTE

5.1. El procés de comanda comença fent clic al botó "afegir al carret" al costat del producte seleccionat. El comprador, després de la selecció final de les mercaderies que pretén comprar, fa clic al botó "comanda". A continuació, se li demana al comprador que proporcione una adreça de correu electrònic, l’elecció del mètode d’entrega i el tipus de pagament. Després de completar la informació necessària, el comprador fa clic al botó "continuar". Se li demana al comprador la direcció a la qual s’hauran de lliurar les mercaderies ordenades.

5.2. Abans de la comanda final, el comprador pot llegir la informació sobre la comanda realitzada, que inclou, entre d’altres càlcul de les mercaderies comandades, el preu unitari i total, el valor de qualsevol descompte i despesa d’enviament. Després de completar les dades necessàries per enviar els productes enviats, el comprador fa clic al botó "comanda".

5.3. Fent clic al botó "fer la comanda", el comprador envia al venedor una oferta per adquirir les mercaderies indicades en la comanda, en les condicions especificades en ella i que resulten de la normativa ("fer la comanda", "realitzar la comanda"). La comanda es considera una oferta vàlida i vinculant per a la compra de mercaderies pel comprador només si el formulari de comanda ha estat completat correctament pel comprador i enviat al venedor mitjançant el sistema i els mecanismes continguts a les pàgines de la botiga, fent clic al botó "fer la comanda", tret que la llei prevegi d'una altra manera. Realitzar una comanda no equival a la seva acceptació per part del venedor.

5.4. Després de fer clic al botó "fer la comanda", el venedor generarà informació sobre els detalls de la comanda, que s'enviaran a l'adreça de correu electrònic del comprador que es proporciona al formulari de comanda ("missatge resum de la comanda", "resum de la comanda"). L’enviament per part del Venedor d’informació sobre els detalls de la comanda no constitueix la conclusió del contracte, sinó que només es pretén informar al Comprador que la comanda ha arribat a la Botiga.

5.5. El missatge resum de la comanda també conté una sol·licitud de pagament de l’import (preu de la mercaderia i despeses d’enviament) resultant de la comanda realitzada. El comprador es compromet a pagar una quantitat de diners pel que fa a la comanda realitzada, en els termes i en els terminis derivats d’aquest Reglament.

5.6. Després de realitzar el pagament pel comprador, el venedor informa al comprador per correu electrònic sobre l’acceptació de la comanda d’execució. L’acord de venda es conclou quan el Comprador rep un missatge del Venedor que confirma l’acceptació de la comanda realitzada per a la seva execució. La condició d’acceptar una comanda és la disponibilitat del producte al magatzem de la botiga.

5.7. El Venedor es reserva el dret de verificar la comanda en casos de dubtes raonables (per exemple, proporcionar una adreça de lliurament inexistent) i en cas que el Comprador no compleixi les disposicions d’aquest Reglament. En cas de situacions esmentades anteriorment, el Venedor es podrà retirar del contracte, sobre el qual se li notificarà al comprador per correu electrònic.

5.8. Per fer una comanda, és necessari que el client proporcioni les dades següents: nom i cognoms (nom de l'empresa, número d'identificació fiscal), adreça de lliurament, adreça de correu electrònic i número de telèfon que permetin verificar la comanda realitzada.

5.9. Abans de confirmar l’acceptació de la comanda per part del venedor, el comprador pot enviar una correcció de la comanda per correu electrònic a l’adreça següent: moimili.info@gmail.comi, per la seva vigència, el venedor ha de ser aprovat per correu electrònic per part de la seva correcció. Això no afecta els drets del Comprador derivats de la retirada.

5.10. L’assumpte adquirit del contracte envia, juntament amb el document de venda seleccionat pel comprador, el tipus de lliurament seleccionat pel comprador al lloc de lliurament indicat pel comprador en la comanda.
5.11 Després d’enviar la comanda al comprador, la botiga generarà un correu electrònic (si és possible) amb informació sobre l’enviament.

6. ENVIAMENT I ENTREGA DE PRODUCTES

6.1. El venedor realitza comandes a tot el món mitjançant l'enviament per missatgeria o polonès.

6.2. El lliurament de les mercaderies té lloc a elecció del comprador en la comanda realitzada mitjançant;

a) Oficina de correus o empresa de missatgeria polonesa,
b) Per recollida personal prèvia cita prèvia per telèfon o correu electrònic.

6.3. El cost d’enviament és a càrrec del Comprador que se li informa sobre el cost total d’enviament abans de fer la comanda. El resum de la comanda que conté informació sobre la comanda i el cost de lliurament també s’enviarà al comprador per correu electrònic, després de realitzar la comanda, a l’adreça indicada en el formulari de comanda.

6.4. El comprador ha de comprovar l'estat de la paqueteria durant la recepció en presència d'un empleat de l'empresa de missatgeria o Poczta Polska. En cas de danys a la parcel·la, el comprador està obligat a informar d’aquest fet al missatger i a elaborar un informe de queixes i informar a la botiga d’aquest fet.

6.5. El cost del lliurament a l'estranger és determinat individualment pel comprador i el venedor per correu electrònic, segons la tarifa de l'empresa de missatgeria.

6.6. El venedor no lliura diners en lliurament.

7. TEMPS DE COMPLETA DE LA COMANDA

7.1. El temps de processament de comandes significa el temps necessari per preparar la comanda per a l'enviament. El Venedor es compromet a esforçar-se per aconseguir que arribi a un màxim de 3-5 dies hàbils des del moment en què es rebi l’import degut per la comanda donada al compte bancari del venedor.

7.2. Les comandes realitzades dissabte o diumenge, o festius, es realitzen dins dels 3-5 dies hàbils des del primer dia laborable, però exceptuant els següents dies festius.

7.3. El venedor es reserva el dret de suspendrea realització de lliuraments des de la botiga durant un període definit, indicat en cada cas amb antelació al lloc web www.moimili.net. Les comandes no es tramitaran dins d’aquest termini i el termini per a l’execució de la comanda especificat al punt 7.1 s’ampliarà automàticament i començarà a funcionar el primer dia laborable després de la finalització del termini.

8. PAGAMENT

8.1. El comprador el selecciona el mètode de pagament per separat per a cada comanda.

8.2. El comprador pot triar una opció de pagament quan realitzi una comanda entre els següents mètodes de pagament:

a) mitjançant un sistema de pagament en línia segur PayPal o tPay

b) Transferència a un compte bancari.

8.3. No és possible que el comprador realitzi un pagament enviant efectiu o xec.

8.4. En el cas d’una transferència a un compte bancari polonès (prepagaments), l’import íntegre indicat al correu electrònic que confirma la col·locació de la comanda al magatzem s’hauria de transferir en un termini de cinc dies hàbils des de la data d’enviament al comprador d’un missatge que resumeix la comanda, a què es fa referència al punt 5 anterior, al compte. Dades bancàries de la botiga, juntament amb el títol de la transferència, que també és el número de la comanda. El pagament es considera efectuat en el moment d’acreditar el compte bancari de la botiga. En el termini esmentat anteriorment, la mercaderia encarregada es troba coberta per la reserva.

8.5. Si la transferència no es realitza dins del termini esmentat, es considerarà la comanda que no es va presentar i l’oferta de compra del comprador caducarà, la qual cosa comporta la cancel·lació de la comanda i la caducitat de la reserva.

8.6. El venedor confirma la recepció del pagament per la comanda per correu electrònic.

8.7. En circumstàncies excepcionals, és possible ampliar el termini de pagament, però per a la seva vigència és necessari que el venedor accepte aquest nou termini per correu electrònic.

8.8. Si el comprador vol rebre una factura, al fer una comanda a la botiga, accepta emetre i enviar electrònicament a l’adreça de correu electrònic proporcionada per ell, les factures, els duplicats d’aquestes factures i les seves correccions, d’acord amb el Reglament del ministre d’Hisenda del 20 de desembre de 2012 a per a l’enviament de factures de forma electrònica, les normes d’emmagatzematge i el procediment per posar-les a disposició de l’administració tributària o l’autoritat de control fiscal (Journal of Laws 2010, punt 1528).

9. POSSIBILITAT DE REGISTRAR-SE, VEURE EL TEXT DE CONTRACTE.

9.1. Aquestes Normes es poden trobar al lloc web de la botiga a www.moimili.net / page / normativa.

9.2. A més, mitjançant la funció disponible al navegador web, podeu imprimir i desar el Reglament en forma de document.

9.3. Les dades de la comanda realitzada es poden arxivar addicionalment: baixant el Reglament i guardant les dades recollides a l’última pàgina de la comanda realitzada a la botiga mitjançant les funcions disponibles al navegador, o bé desant les dades contingudes en la informació sobre els detalls de la comanda enviats a l’adreça de correu electrònic proporcionada pel comprador.

10. Retirada del contracte

10.1. D'acord amb la Llei del 30 de maig de 2014 sobre drets del consumidor (Journal of Laws, del 24 de juny de 2014), un consumidor (una persona física que realitza una transacció legal amb un empresari no relacionat directament amb el seu negoci o activitat professional), que va concloure un contracte a distància o fora dels locals comercials té dret a retirar-se del contracte en un termini de 14 dies sense haver de motivar i sense cap cost, excepte les despeses a què es refereix l'article. 33, art. 34 secció 2 i art. 35 de la Llei del 30 de maig de 2014 sobre drets del consumidor.

10.2. El termini per retirar-se del contracte caduca al cap de 14 dies des de la data de lliurament de l’article.

10.3. Per exercir el dret de desistiment, el comprador que és consumidor hauria de comunicar-li al venedor, indicant el seu nom, adreça postal completa i, si es disposa, número de telèfon, número de fax i adreça de correu electrònic, de la seva decisió de retirar-se del contracte mitjançant una declaració inequívoca. per escrit. El comprador pot utilitzar el model de retirada del model, que és l'annex 2 de la Llei del 30 de maig de 2014 sobre drets del consumidor, però no és obligatori. El comprador també pot completar i enviar un formulari de retirada disponible al lloc web del venedor www.moimili.net. Si el comprador utilitza aquesta opció, el venedor enviarà immediatament la confirmació de la recepció de la informació sobre la retirada del contracte per correu electrònic a l’adreça facilitada pel comprador. Per complir el termini per retirar-se del contracte, n'hi ha prou amb enviar informació sobre l'exercici del dret de retirada del contracte abans de la data límit per retirar-se del contracte.

10.4. En cas de retirada del contracte, el contracte es considera nul i el venedor retorna al comprador que és consumidor tots els pagaments rebuts del comprador, inclosos els costos de lliurament (excepte els costos addicionals resultants del mètode de lliurament escollit pel comprador que no sigui el mètode de lliurament habitual més barat que ofereix el venedor) , de forma immediata i en qualsevol cas no més tard de 14 dies des del dia en què el Venedor va rebre informació sobre l’exercici del dret del Comprador a retirar-se del contracte. El Venedor reemborsarà el pagament mitjançant els mateixos mètodes de pagament que el Comprador van utilitzar en la transacció original, tret que el Comprador hagi acordat una solució diferent. El comprador no suporta cap comissió relacionada amb la devolució del pagament. El venedor pot retenir el reemborsament fins a la recepció de l’article o fins que el comprador acrediti la seva remissió, segons es produeixi primer.

10.5. Exercitant el dret de desistiment, el comprador que és consumidor està obligat a enviar o transferir la mercaderia a l’adreça del venedor Moi Mili Klaudia Wcisło, carrer Piłsudskiego 20/5, 33-100 Tarnów immediatament, i en qualsevol cas no més tard de 14 dies des del dia en què el venedor va rebre. informació sobre l’exercici del Comprador del dret de retirada del contracte. El termini es compleix si el comprador torna a enviar l'article dins dels 14 dies. El comprador assumeix el cost directe de la devolució de l’article. El comprador és l’únic responsable de reduir el valor de l’article resultant d’utilitzar-lo d’una manera diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament de l’article.

10.6. El comprador que és consumidor no suporta les despeses de subministrament de contingut digital que no s’estalvia en un mitjà tangible, si no va estar d’acord amb la realització del servei abans de la data límit per retirar-se del contracte o no se li va informar sobre la pèrdua del seu dret a retirar-se del contracte en el moment de concedir aquest consentiment o El venedor no ha proporcionat confirmació d’acord amb l’art. 15 paràgraf 1 i art. 21 paràgraf 1 de la Llei del 30 de maig de 2014 sobre drets del consumidor (Diari de lleis del 24 de juny de 2014)

10.7. El dret de desistiment no és aplicable als contractes:
a) per a la prestació de serveis, si l’empresari ha realitzat íntegrament el servei amb el consentiment exprés del consumidor, que va ser informat abans de l’inici del servei que després de la realització del servei per part de l’empresari perdrà el dret de desistiment del contracte;
b) en què el preu o la retribució depèn de les fluctuacions del mercat financer sobre les quals l'empresari no té control i que es poden produir abans del termini per retirar-se del contracte;
c) en què l'objecte del servei sigui un article no prefabricat, fabricat segons les especificacions del consumidor o que serveixi per satisfer les seves necessitats individuals;
d) en què l'objecte del servei sigui un element amb un deteriorament ràpid o amb una vida útil breu;
e) en què l’objecte del servei sigui un article lliurat en un paquet segellat que després d’obrir el paquet no es pot retornar per raons de protecció per a la salut o d’higiene, si l’embalatge s’ha obert després del lliurament;
f) en què l'objecte del servei són coses que després del lliurament, per la seva naturalesa, estan connectades inseparablement amb altres coses;
g) en què l'objecte del servei siguin les begudes alcohòliques, el preu de les quals es va acordar a la conclusió del contracte de venda, i el lliurament del qual pot tenir lloc només al cap de 30 dies i el valor de les quals depèn de les fluctuacions del mercat sobre les quals l'empresari no té control;
h) en què el consumidor exigís expressament que l’empresari li acudís per a una reparació o manteniment urgent; si l’emprenedor proporciona serveis addicionals diferents dels sol·licitats pel consumidor, o proporciona articles diferents de recanvis necessaris per realitzar la reparació o el manteniment, el consumidor té dret a retirar-se del contracte pel que fa a serveis o articles addicionals;
i) en què l'objecte del servei són enregistraments de so o visuals o programes informàtics lliurats en un paquet segellat, si el paquet s'ha obert després del lliurament;
j) per al lliurament de diaris, publicacions periòdiques o revistes, a excepció dels contractes de subscripció;
k) conclòs mitjançant una subhasta pública;
l) per a la prestació de serveis d'allotjament que no siguin amb finalitats residencials, el transport de mercaderies, lloguer de cotxes, càterings, serveis relacionats amb esdeveniments d'oci, entreteniment, esportius o culturals, si el contracte indica el dia o el període de prestació del servei;
m) per al subministrament de contingut digital que no s’emmagatzema en un mitjà tangible, si la realització del servei va començar amb el consentiment exprés del consumidor abans de la data límit per retirar-se del contracte i després d’haver estat informat per l’empresari de la pèrdua del dret de retirada del contracte.

11. RECLAMACIONS DE PROCEDIMENTS I CONDICIONS DE GARANTIA

11.1. El Venedor està obligat a proporcionar al Comprador un producte lliure de defectes.

11.2. El Venedor es fa responsable del Consumidor en els termes que estableix l’art. 556 del Codi civil i posteriors per defectes (garantia).

11.3. En el cas d’un contracte amb un consumidor, si s’ha trobat un defecte físic dins d’un any des de l’entrega de l’article, se suposa que existia en el moment que el perill passava per al consumidor.
11.4. Si el producte venut té un defecte, el consumidor pot:
a) fer una declaració sol·licitant una reducció de preus;
b) presentar una declaració de desistiment del contracte;
a menys que el Venedor de forma immediata i sense molèsties innecessàries per al Consumidor substitueixi l’element defectuós per un no defectuós o elimini el defecte. Tanmateix, si l’article ja ha estat substituït o reparat pel venedor o el venedor no ha satisfet l’obligació d’intercanviar l’element per un que no sigui defectuós o eliminar el defecte, no tindrà dret a canviar l’element ni a eliminar-ne el defecte.

11.5. El consumidor pot, en lloc d’eliminar el defecte proposat pel venedor, sol·liciti la substitució de l’article per un lliure d’imperfectes o en lloc de la substitució de l’element exigeixi la supressió del defecte, a no ser que l’article compleixi el contracte de la manera escollida pel consumidor sigui impossible o requeriria despeses excessives en comparació amb el mètode proposat pel venedor. Si bé, l’avaluació dels costos excessius té en compte el valor de l’article lliure de defectes, el tipus i la importància del defecte trobat, i també té en compte els inconvenients als quals s’exposaria el consumidor
manera de satisfer.

11.6. El consumidor no pot retirar-se del contracte si el defecte és irrellevant.

11.7. Si el producte venut té un defecte, el consumidor també pot:
a) exigir la substitució de l’element amb un lliure d’imperfectes;
b) exigir l’eliminació del defecte.

11.8. El venedor està obligat a substituir l’article defectuós per un que no sigui defectuós o eliminar-lo
defecte en un termini raonable sense molèsties indegudes per al consumidor.

11.9. El Venedor pot negar-se a satisfer la sol·licitud del Consumidor si la conformitat de l’article defectuós amb el contracte de la manera escollida pel comprador és impossible o requeriria despeses excessives en comparació amb la segona manera possible d’ajustar-la al contracte.

11.10. En cas que s’hagi instal·lat l’element defectuós, el Consumidor pot exigir al Venedor que es desmunti i que es torni a muntar després de substituir-lo per un que no sigui defectuós o que elimini el defecte, però, està obligat a suportar part dels costos relacionats amb el que excedeixi el preu de l’article venut, o pot exigir al Venedor que pagui part del cost. desmuntatge i reinstal·lació, fins al preu de l’article venut. En cas de no l’acompliment de l’obligació per part del Venedor, el Consumidor té dret a realitzar aquestes activitats a costa i risc del Venedor.

11.11. El consumidor que exerceixi els drets en virtut de la garantia, està obligat a compte del venedor a lliurar l’article defectuós a l’adreça de la reclamació, i si, a causa del tipus d’article o de la forma en què es va instal·lar, l’enviament de l’article per part del consumidor seria excessivament difícil, el consumidor està obligat a posar l’article a disposició del venedor al lloc on quina cosa és. En cas de no l’acompliment de l’obligació per part del Venedor, el Consumidor té dret a retornar l’article a costa i risc del Venedor.

11.12. Els costos de substitució o reparació són a càrrec del Venedor, tret de la situació descrita en el paràgraf 11 punt 10 anterior.

11.13. El Venedor està obligat a acceptar un article defectuós del Consumidor en cas d’intercanviar l’article per un que no sigui defectuós o retirar-se del contracte.

11.14. El venedor en un termini de catorze dies respondrà a:
a) un comunicat que sol·licita una reducció de preus;
b) declaració de desistiment del contracte;
c) sol·licitar substituir l’element per un lliure d’imperfectes;
d) sol·licitud d’eliminació del defecte.
En cas contrari, es considera que va considerar justificada la declaració o sol·licitud del Consumidor.

11.15. El Venedor es fa responsable de la garantia si es troba un defecte físic en el termini de dos anys després de la tramesa del producte al Consumidor, i si l’article que es ven es fa servir dins d’un any de l’entrega de l’article al Consumidor.

11.16. La reclamació del consumidor d’eliminar el defecte o intercanviar l’article venut per un lliure de defectes caduca al cap d’un any, comptant des del dia que es va detectar el defecte, però no abans dels dos anys després de la publicació de l’element al consumidor, i si l’objecte de venda és l’article que s’utilitza en un any a partir de lliurament de l'article a Consumidor.

11.17. En el cas que la data de caducitat de l’article especificat pel Venedor o el fabricant finalitzi al cap de dos anys des de la data de lliurament de l’article al Consumidor, el Venedor es fa responsable de la garantia dels defectes físics d’aquest article que es troben abans de la caducitat d’aquest termini.

11.18. En les dates especificades al par. 11 punts 15-17 El consumidor pot presentar una declaració de desistiment del contracte o una reducció de preu per un defecte físic de l’article venut, i si el consumidor exigia la substitució de l’article per una exempta de defectes o eliminació del defecte, s’inicia el termini per presentar una declaració de retirada del contracte o reducció del preu. en venciment ineficaç del termini per canviar coses o eliminar el defecte.

11.19. En cas d’investigació davant d’un tribunal o tribunal arbitral d’un dels drets de la garantia, el termini per exercir altres drets que té el Consumidor en virtut d’aquest títol queda suspès fins a la finalització definitiva del procediment. Per tant, també s’aplica als procediments de mediació, quan el termini per exercir altres drets en virtut de la garantia, amb dret al Consumidor, comença a transcórrer a partir de la data en què el tribunal es nega a aprovar la liquidació conclosa davant el mediador o la finalització ineficaç de la mediació.

11.20. Per exercir els drets en virtut de la garantia per defectes legals de l’article venut, s’aplicarà el paràgraf 11, punts 15-16, excepte que el termini transcorre des del dia en què el Consumidor es va assabentar de l’existència del defecte i si el Consumidor va conèixer l’existència del defecte només el com a resultat d’una acció de tercers: a partir del dia en què la decisió emesa en la disputa amb el tercer es va fer definitiva.

11.21. Si, a causa d’un defecte en les coses, el Consumidor ha declarat una declaració de retirada del contracte o reducció de preus, pot sol·licitar una indemnització pel dany que va patir perquè va concloure el contracte sense saber de l’existència del defecte, encara que el dany fos conseqüència de circumstàncies de les quals el Venedor no és responsable, en particular, pot exigir el reemborsament de les despeses de la conclusió del contracte, els costos de recollida, el transport, l’emmagatzematge i l’assegurança de les mercaderies, el reemborsament de les despeses realitzades en la mesura que no n’hagi beneficiat i no hagi rebut el seu reemborsament d’un tercer i el reemborsament de les despeses del procés. Això no perjudica les disposicions sobre l’obligació de reparar els danys sobre principis generals.

11.22. La caducitat de qualsevol període per identificar un defecte no exclou l'exercici dels drets de garantia si el Venedor ha ocultat el defecte de forma fraudulenta.

11.23. El Venedor, si està obligat a proporcionar o proporcionar un benefici financer al Consumidor, ho realitza sense demora indeguda, com a molt tard en el termini previst per la llei.

12. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

12.1. L’administrador de bases de dades de dades personals proporcionades pels consumidors de la botiga és el Venedor.

12.2. El Venedor es compromet a protegir les dades personals d’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal del 29 d’agost de 1997 i la Llei de serveis electrònics del 18 de juliol de 2002. El Comprador, en proporcionar les seves dades personals al Venedor quan realitzi la comanda, accepta el seu tractament per part del Venedor amb la finalitat de realitzar la comanda. El comprador té l’oportunitat de veure, modificar, actualitzar i eliminar les seves dades personals en qualsevol moment.

12.3 El venedor no revela dades personals a altres entitats amb finalitats diferents de les especificades al punt 13.2.

12.4 Les dades personals són processades i protegides d’acord amb la Llei de protecció de dades personals de manera que impedeixi l’accés de tercers.

13. DISPOSICIONS FINALS

13.1. La normativa i el contracte de venda celebrat entre el venedor i el comprador estan subjectes a la legislació polonesa.

13.2. Cada comprador està obligat a llegir el Reglament i les seves disposicions s’obliguen al comprador en el moment de fer la seva comanda a la botiga.

13.3. Si alguna disposició d’aquest Reglament o part de la provisió és o esdevé ineficaç, no torna a fer efectiva la resta de disposicions i no afecta la validesa del contracte de venda conclòs. Una disposició ineficaç hauria de ser substituïda per una disposició legalment admissible adequada i que millor compleixi la finalitat de la disposició no vàlida.

13.4. El comprador pot interposar una acció contra el venedor davant d’un tribunal comú que tingui jurisdicció sobre el lloc de residència / domicili social del comprador o venedor. El venedor pot presentar una acció contra el comprador només davant d’un tribunal comú que tingui jurisdicció sobre el lloc de residència / domicili social del comprador.

13.5 El venedor podrà fer canvis en aquestes regulacions en qualsevol moment, però, és possible que aquests canvis no empitjoren la situació (drets) del comprador la comanda de la qual està en curs i s’ha enviat durant la vigència del Reglament anterior.

13.6 El Reglament està vigent des del 25 de desembre de 2014.